Cyfrowa Fabryka Okien i Drzwi

elastyczność i szybkość

Indywidualizacja produktów zorientowana na klienta
Efektywne i skalowalne zasoby produkcyjne
Łatwe zarządzanie produkcją wielu wariantów produktów

efektywność

Produkcja małoseryjna z zaletami produkcji masowej
Zoptymalizowane procesy i zapasy
Duża dostępność produkcji bazująca na inteligentnej analizie danych

konkurencyjność

Niskie koszty produkcji
Duży potencjał innowacyjny dzięki połączeniu produkcji ze światem IT

Multicentrum CNC – BOS Machines Windowmaster
Piła optymalizacyjna – BOS Machines Sawmaster
Strugarka czterostronna – Kuper SWT XL-6 Fenster
Chipowanie elementu (RFID) – BOS Machines Tagmaster 2.0
Nakładarka kleju – BOS Machines Gluemaster
Multicentrum CNC – BMH Windowmaster
Piła optymalizacyjna – BMH Sawmaster
Strugarka czterostronna – Kuper SWT XL-6 Fenster
Chipowanie elementu (RFID) – BMH Tagmaster 2.0
Nakładarka kleju – BMH Gluemaster